وایرشو دوبل 4

وایرشو دوبل 4

وایرشو:

وایرشو وسیله ای جهت اتصال مطمئن و سریع یک سیم در یک سلول ترمینال می باشد. وایرشو به گونه ای قرار می گیرد که قسمت عایق آن روی قسمت عایق سیم و قسمت فلزی آن نیز روی قسمت هادی سیم قرار بگیرد،سپس بوسیله ابزار مناسب قسمت فلزی وایرشو پرس می شود تا یک ارتباط ناگسستنی برقرار شود. پس از آن، جهت اتصال سیم و ترمینال کافی است بدنه هادی وایرشو در سلول ترمینال مد نظر قرار بگیرد.


وایرشو - فروشگاه اتوماسیون 24مزایای استفاده از وایرشو:

از مزیت های عمده استفاده از وایرشو در سیم کشی میتوان به موارد زیر اشاره کرد:
اتصال مطمئن تر سیم به ترمینال
ایمنی بالاتر عایق کاری سیم
عدم نیاز به استفاده از چسب برق
سرعت کار بالاتر
قیمت مناسب تر


انواع وایرشو های روکش دار:

۱- وایر شو تکی
۲- وایر شو دوبل

 

وایر شو تکی:

وایرشو های تکی روکش دار دارای ورودی یک سیم می باشد. سیم وارد شده با ابزار مناسب پرس می شود و اتصال مناسبی بین هادی سیم و قسمت فلزی وایرشو برقرار می شود. طول هادی مختلف برای هر سایز وایرشو جهت انطباق با انواع ترمینال ها موجود می باشد.

 

وایر شو دوبل:

وایرشو هـای دوبل روکش دار دارای ورودی دو سیم به صورت همزمان می باشد. دو سیم وارد شده با ابزار مناسب به قسمت فلزی وایرشو پرس شده به گونه ای که ارتباط مناسبی بین قسمت هادی سیمها و قسمت فلزی وایرشو برقرار شود. عایق وایرشو های دوبل به صورت قیفی شکل طراحی شده تا سیم به سهولت در آن قرار گیرد. طول هادی مختلف برای هر سایز وایرشو جهت انطباق با انواع ترمینال ها موجود می باشد.